Förslaget: Inför skoluniform för bättre ordning och reda – på svenska skolor

Frågan om hur man ska få bättre ordning och reda i våra svenska skolor, har länge debatterats flitigt.

Men kanske kan skoluniformer vara ett steg i rätt riktning.

Det menar Kristdemokraterna i Stockholms stadshus – som nu vill införa skoluniform på prov i några skolor i Stockholm.

Det är i en debattartikel på StockholmDirekt som Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU Sverige och gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, lyfter frågan om skoluniformer.

Carlsson menar att många elever lider av dålig arbetsro i våra svenska skolor. Han hänvisar till en enkätundersökning från Skolinspektionen 2017, som då visade att 15 procent av alla niondeklassare inte kände sig trygga i skolan. Enligt Sveriges Radio visade samma undersökning också att sex av tio elever klagade på att andra elever stör.

Men ett steg i rätt riktning, skulle enligt Christian Carlsson mycket väl kunna vara skoluniformer.

”Genom skoluniformer skulle samhörigheten bland eleverna och stoltheten över skolan kunna stärkas. Det skulle i sin tur också kunna skapa förutsättningar för en skola med ordning, där kunskapen får stå i fokus”, skriver han i en debattartikel på StockholmDirekt.

skola, klassrum, elever
Foto: Shutterstock

Bättre resultat

Just skoluniformer har, enligt Christian Carlsson, visat sig ha positiva effekter flera gånger tidigare.

”I länder med skoluniform är ljudnivån under lektionstid lägre, eleverna lyssnar bättre och läraren har det lättare för att starta lektionstiden utan störningsmoment”, skriver Christian Carlsson.

Med bakgrund av detta föreslår Kristdemokraterna i Stockholms stadshus att man inför skoluniform på prov i några skolor i Stockholm. Men Christian Carlsson poängterar också att det inte är hela lösningen, utan just ett steg på vägen.

”Det krävs mycket annat också, exempelvis ordningsbetyg, utbildning i ledarskap och konflikthantering för landets lärare och ansvarstagande föräldrar som lär barnen vad som är rätt och fel samt att behandla andra med respekt”, skriver han.

Dela vidare om du tycker att fler skolor borde satsa mer på ordning och reda!

skoluniform, förslag, kristdemokraterna
Foto: Mostphotos