19 månaders bebis dör tragiskt: 5 dagar senare känner mamman något sprattla i magen

Att förlora ett barn är det absolut värsta en förälder kan vara med om. Och något som kommer följa dem i resten av deras liv. Det spelar ingen roll vad dödsfallet beror på, tomrummet kommer finnas där var enda sekund.

Något som dock kanske är ännu lite värre är när ett barn dör till följd av en olycka som eventuellt hade gått att undvika.

Även om det inte är någons fel så kommer nog skulden och skammen att leva kvar länge. Och tankar på om det hade gått att undvika eller vad man hade kunnat göra annorlunda snurrar i huvudet varje natt.

Några som vet allt för väl vad det innebär att förlora ett barn är Bode och Morgan Miller.

När deras dotter Emmy bara var 19 månader gammal ramlade hon ner i grannens pool och drunknade.

Bode och Morgan var helt förkrossade och visste inte hur de skulle kunna gå vidare. Livet utan Emmy var helt enkelt inte värt att leva.

Men precis när smärtan höll på att äta upp dem som mest gjorde Emmys ängel ett besök på det sötaste vis.

Precis innan dotterns bortgång hade Bode och Morgan fått reda på att de väntade en liten pojke.

Trots att de så klart gladdes åt graviditeten så kändes det mycket tungt att sätta ett nytt barn till livet när de precis förlorat ett. Då hade de ingen aning om att Emmy vakade över sin lillebror hela tiden.

På det första ultraljudet efter Emmys bortgång insåg Body och Morgan exakt hur mycket Emmy brydde sig om sin ofödde lillebror.

Och beviset fångades på bild. Båda föräldrarna var helt tagna efter att de hade sett bilden från ultraljudet.

View this post on Instagram

When we walked out of the hospital without our Emmy, despair and uncertainty surrounded us. The parting words from the medical staff, in those early hours after we lost our baby Emmy, was to check on the baby in my tummy. So, 5 days after losing her, I reluctantly had the ultrasound tech come check on the baby growing in my belly. To step into my future without my daughter felt like a dagger to my heart. How can life change so quickly? During the last ultrasound, my baby Emmy lay in my arms wondering what she was looking at on the screen. And, now, she was gone. This time, I asked the tech to be quick. She asked if I wanted a 3D image to which I replied, “no.” She swiftly maneuvered the wand around my stomach, checking on all parts. As she viewed the baby’s profile, she told me, “I know you don’t want a 3D image but this is a perfect angle and I feel like I need to do one. I will be quick.” As the screen switched over to 3D imaging, I saw my sweet baby’s face. He looked so much like my other babies: just like Bode with that sweet nose and those full lips. But as quickly as I saw this new baby, my eyes moved to the angel lying to the right of his face, holding him, arms around his neck. Almost as if to say, “It’s okay. I’m here. It’s going to be okay. I love you.” I hold onto this picture as a clear sign that my son knows his sister. That my baby girl Emmy is still with us. And now that our sweet baby boy is here earth side, he now holds her.

A post shared by Morgan Miller (@morganebeck) on

Efteråt valde Morgan att dela med sig av bilden på Instagram så att fler fick ta del av det lilla ansiktet som snuddade vid deras ofödde son.

Så här skrev hon:

”När vi gick från sjukhuset utan vår Emmy kände vi bara förtvivlan och osäkerhet. Orden när vi lämnade från sjukhuspersonalen, bara timmar efter att vi förlorat Emmy, var att kolla hur barnet i magen mådde.

Så, bara fem dagar efter att vi förlorat henne lät jag motvilligt en ultraljudstekniker komma för att se hur bebisen växte i magen. Att se en framtid utan min dotter kändes som om någon satt en dolk i mitt hjärta. Hur kunde livet förändras så snabbt?

Under det senaste ultraljudet låg Emmy i mina armar och undrade vad det var hon såg på skärmen. Och nu fanns hon inte mer…”

“Den här gången bad jag teknikern att vara snabb. Hon frågade om jag ville ha en 3D bild, jag sa ’Nej’. Hon styrde snabbt staven över min mage för att se alla delar. När hon tittade på bebisen i profil sa hon, ’

Jag vet att du inte vill ha någon 3D bild men det här är en perfekt vinkel och jag känner att jag måste ta en. Jag är snabb.’”

Såg en ängel

”När skärmen byttes till 3D såg jag min söta babys ansikte. Han var så lik mina andra barn. Precis som Bode med den där söta näsan och fylliga läpparna.

Men så fort jag såg mitt blivande barn flyttades mitt fokus till ängeln som låg till höger om hans ansikte, som höll honom med armarna runt hans nacke.

Nästan som att hon sa, ’Det är okej. Jag är här, det kommer att bli bra. Jag älskar dig.’

Jag håller fast vid den här bilden som ett tydligt tecken på att min son känner sin syster. Att vår älskade flicka Emmy fortfarande är med oss.

Och nu när vår son är här är det han som håller henne.”

View this post on Instagram

My little belle of the ball

A post shared by Morgan Miller (@morganebeck) on

Ingenting kommer någonsin att få Emmy tillbaka eller fylla hålet i Morgan och Bodes hjärtan. Men på något sätt blev bilden ett tecken som gjorde att Emmy fortfarande var med dem. Och vakade över sin familj från himlen.

Jag kan inte tänka mig något värre än att förlora ett barn. Tomrummet och känslan av meningslös het måste vara bedövande. Oavsett om man tror på änglar eller inte så tror jag att alla tecken på att någon som dött är okej är något som de flesta skulle greppa fast i.

Dela artikeln med dina vänner på Facebook så att fler får ta del av den häpnadsväckande bilden!