Forskarna: Därför ska männen sköta all städning i hemmet

Även om det idag är jämställt i många hem så har det sedan urminnes tider i regel varit kvinnan som ansvarar för skötsel av hushållet. Men detta är tvärtemot hur det borde vara menar forskarna. En studie visar nämligen att det kan vara skadligt för kvinnan att sköta städningen i hemmet, medan mannen är utan risk.

En studie som utförts av forskare vid universitetet i Bergen, Norge, visar att regelbunden användning av rengöringsmedel är skadligt för lungorna, och kommer du i kontakt med det regelbundet kan du ta allvarlig skada. Enligt forskarna är effekten så påtaglig att den kan jämföras med kraftig rökning.
– Tappet i lungfunktionen kan jämföras med det man får av kraftig rökning, säger Öistein Svanes, en av forskarna bakom studien, till SVT.

Ingen fara för män

Det mest intressanta med studien är att kemikalierna inte visade några effekter på män, ett resultat som till och med överraskade forskaren Öistein. Medan kvinnors lungor tog allvarlig skada likt en rökare klarade sig männen och utsattes inte för någon risk av att använda rengöringsmedel.
– Men jag blev lite överraskad av att effekten var så tydlig, säger han.

Enligt honom ska man som kvinna vara försiktig med användandet av rengöringsmedel.

Foto: Shutterstock

Lösningen: Männen får sköta skurandet.

Dela gärna så att andra får veta att forskarna rekommenderar männen att städa.