Läkarens 111 år gamla knep: Fascinerar föräldrar över hela världen

Barn har inte alltid fått vara barn, och det var inte alls länge sedan som barn var tvungna att arbeta redan i tidig ålder. Barn ansågs vara små vuxna och de behandlades därefter.

Men i takt med att Sveriges välstånd steg under 1800 och 1900-talet så minskade barnarbetet drastiskt, och det stiftades även lagar mot det.

Under 1960–2003 minskade andelen arbetande barn i världen från 25 till tio procent och minskningen väntas fortsätta.

1870 föddes Maria Montessori i den italienska staden Chiaravalle. Hon växte upp till en stark kvinna och utbildade sig till pedagog.

Hon var även den första kvinnan i moderns tid som erhöll en examen i medicin i Italien. Hon anslöt sig senare till en grupp pedagoger som revolutionerade tankesättet kring barn och uppfostran.

Montessori
Twitter / JPost opinion

Under tidigt 1900-tal presenterade hon ett nytt sätt att lära, och 1907 öppnades den första Montessoriskolan.

Hon hade kommit på ett sätt att lära ut som fokuserade enbart på barn.

Några av grundstenarna inom Montessoripedagogik är att barnet strävar efter att utveckla sig självt och att låta barnen arbeta fritt, lärarna ska finnas där för att observera och handleda.

Barn i klassrum
Twitter / lacroix.com

Här följer 19 uppfostringstekniker som fungerar lika bra nu som de gjorde för 100 år sedan.

1. Barn lär sig av sin omgivning.

2. Om barn ofta blir kritiserade lär de sig döma andra.

3. Om ett barn ofta får beröm lär han eller hon sig att uppskatta andra.

4. Om barn lär sig fientlighet lär de sig att slåss.

5. Om du är ärlig mot ett barn lär han eller hon sig att förstå rättvisa.

6. Om ett barn ofta blir hånat eller förlöjligat blir han eller hon blyg.

Plantera
Twitter / Gables Montessori

7. Om barn känner trygghet lär de sig att lita på människor.

8. Om barn ofta skuldbeläggs lär de sig att känna skuld.

9. Om barn får mycket uppmuntran får de en hög självkänsla.

10. Om ett barn värdigas kommer han eller hon att lära sig tålamod.

11. Om ett barn får mycket stöd kommer han eller hon att bli självsäker.

12. Om barn bor i en vänskaplig miljö och känner sig behövd kommer de lära sig att älska.

13. Tala aldrig illa om ett barn, varken i deras närvaro eller frånvaro.

Twitter / Preescolar Piolín

14. Fokusera på det goda i barnet. Då kommer det onda att försvinna.

15. Lyssna alltid på och besvara barns frågor när de kommer till dig.

16. Respektera barn även när de gör misstag. De kommer att lära sig att rätta sina felsteg tids nog.

17. Var alltid redo att hjälpa ett barn som behöver hjälp, och ta ett steg åt när de har allt de behöver.

18. Hjälp ditt barn att behärska saker tidigt. Det gör du lättast genom att se till att de är omgivna av tillgivenhet, kärlek och lugn.

19. Visa alltid upp dina bästa sidor för ett barn, och visa dem hur de kan vara det bästa de kan.

Kärlek
Twitter / Il Libraio

Även om du inte håller med om all av Maria Montessoris pedagogik, så var hennes arbete väldigt viktigt.

Hennes sätt att lära öppnade upp för ett helt nytt sätt att uppfostra barn. Tack vare henne ses inte barn längre som små vuxna utan som barn som behöver tid och plats för att utvecklas naturligt.

Hennes pedagogik är inte bara ett sätt att lära ut i skolor utan bevisar även vikten av föräldrarnas roll i ett barns liv.

Montessori
Twitter / Gables Montessori

Dela artikeln med dina vänner på Facebook om du också tycker att barn är det mest värdefulla som finns!