Läraren tvingar eleverna att låsa in mobilerna på lektionen – och de älskar det!

När jag gick i skolan hade vi inga mobiltelefoner. Men på senare år har dessa tagit över mer och mer i klassrummen, och många har larmat om att det tar fokus från lektionerna.

Nu blir det allt vanligare att skolor har mobilförbud, och en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Telenor visar att fyra av tio elever i åldrarna 10-15 år har mobilförbud på skolan.

– De signaler vi får är att det är vanligt att skolor väljer att införa det i sina ordningsregler just med hänsyn till studieron. Ordningsregler utarbetas under medverkan av eleverna och på så sätt ökar ju möjligheterna att de efterlevs eftersom de blir förankrade på ett annat sätt, säger Anna Medin, jurist på Skolverket, till Lärarnas tidning.

Även i andra länder försöker elever och lärare komma på egna, kreativa lösningar för att få bukt med detta problem. Debbie Simon undervisar i spanska på Sierra Vista High School i Las Vegas, och har nyligen blivit uppmärksammad i amerikanska medier för sitt ”mobilhotell”.

– De kommer in, lägger mobilen i sin respektive påse, och låser in dem. Det är allt! säger hon till KTNV Las Vegas.

De gröna och gråa påsarna låser via magnet in mobilerna och öppnas inte förrän vid lektionens slut.

Och läraren har stöd – av både elever och skolans rektor. Men till en början var eleverna negativa till hennes beslut. Nu har de svängt.

– Engagemanget har gått upp i klassrummet, säger skolans rektor John Anzalone.

– Det är faktiskt flera elever som kommit in till mig och sagt: Tack! Jag har inte kunnat fokusera så här bra i skolan på flera år.

Till tv-kanalen säger en flicka att ”vi är mer fokuserade nu”. Samtidigt meddelar skolan att man har en öppen telefonlinje som alla föräldrar kan ringa till – om de skulle behöva få tag i sitt barn under skoltid.

Do you think the teacher should be allowed to do this?

Posted by LittleThings on Sunday, January 28, 2018

Tycker du att fler skolor borde ta efter? Skriv gärna en kommentar och dela vidare till dina vänner.