Pensionärer felmedicinerades – tvingades ta sömntabletter vid 16.30

När ny personal på ett äldreboende i Tranås uppmärksammade att de äldre fick sömntabletter på fel tider slog de larm. Nu har det visat sig att den tidiga medicineringen pågått i flera år.
– Jag ser allvarligt på det här, säger Elisabeth Englund som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tranås.

Under flera år har personal på ett äldreboende i Tranås medicinerat äldre på tider som passat dem själva bäst. Bland annat har de gett sömntabletter så tidigt som halv fem på eftermiddagen, vilket också påverkat måltiderna.

Ny personal slog larm

Enligt Sveriges Radio ska beteendet uppmärksammats av nyanställd personal, som genast slog larm. Och det visade sig sen att en av fyra enheter på ett äldreboende med ett 50-tal lägenheter drabbats.
– Jag ser allvarligt på det här, att man har brutit mot rutinerna så pass mycket, säger Elisabeth Englund som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tranås.

Foto: Kallestad, Gorm. OBS: Personen på bilden har ingenting med händelsen att göra.

Boendet I Tranås är nu lex Sarah och lex Maria-anmält, och delar av personalen har omplacerats, det berättar Sveriges Radio.

Så här ska det bara inte få gå till. Säkerheten måste skärpas så att man kan känna sig trygg med landets äldreboenden. Dela gärna för att sprida budskapet.