Studie visar: Sveriges äldre är duktiga på att använda sociala medier

Den som säger att äldre inte förstår sig på internet och sociala medier har bevisligen fel. En ny undersökning utförd på personer över 55 år visar att 66% av Sveriges seniorer använder sociala medier, av dessa är 91% aktiva på Facebook, och skälen till varför är minst sagt intressanta.

I SeniorBarometerns senaste undersökning lät man 7 000 svenska seniorer svara på frågor om deras digitala medievanor. Och siffrorna motbevisar alla fördomar om att den äldre generationen inte skulle hänga med på internet.

Gillar Facebook, Instagram och WhatsApp

Av de som svarade att de använder sociala medier var hela 92% mest aktiva på Facebook. På andra plats bland seniorernas favoritmedier kom Instagram, och därefter WhatsApp.

Foto: Smart Senior

Avliva myten om att äldre är okunniga

På frågan om hur ofta seniorerna använder sig av sociala medier svarade mer än hälften att de använder sig av dessa mellan en och fem timmar per vecka, och 32 procent var aktiva sex till tio timmar per vecka.
-Vi kan nu definitivt avliva myten om seniorer som okunniga om datorer, internet och ny teknik, och ovilliga att använda digitala och sociala medier. Denna undersökning visar precis motsatsen. Seniorer är mycket aktiva på nätet, vilket är en stark signal till medier, e-handlare och andra aktörer som vill nå denna målgrupp – Sveriges köpstarkaste grupp, säger Mathias Lang, VD, Smart Senior.

Facebook/Dagny Carlsson Fanpage

Håller kontakt med vänner

Majoriteten (65%) av deltagarna använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner. 57% för att hålla kontakt med familj och släkt, och 40% för att det är ett roligt tidsfördriv. Endast 6% av alla seniorer som deltog svarade att de inte använder sociala medier för att de inte förstår hur det fungerar.

Det här motbevisar alla fördomar om att äldre inte förstår sig på sociala medier. Dela gärna för att visa hur moderna dagens äldre är.