Allt du behöver veta om diabetes: Orsak, symtom, test och behandling

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. En halv miljon människor i Sverige lever i dag med någon form av diabetes, enligt Diabetesförbundet.

Samtidigt uppskattar förbundet att ungefär en av tre svenskar som har typ 2-diabetes lever med sjukdomen – utan att ännu ha upptäckt den.

Om du inte behandlar din diabetes i tid kan det inte bara leda till minskad livskvalité, men också förkorta din förväntade livslängd – vilket är varför det är så viktigt att diagnostisera sjukdomen tidigt.

Här kan du läsa om de vanligaste symtomen och hur du behandlar sjukdomen.

Av alla som har diabetes i Sverige i dag är det cirka 85-90 procent som har typ 2-diabetes. Diabetesförbundet uppskattar också att cirka 150 000 personer i Sverige son har sjukdomen inte vet om det.

Vanliga symtom diabetes
Foto: Shutterstock

Finns diabetes i hela världen?

Diabetes är sedan en lång tid tillbaka världens snabbast växande folksjukdom. I hela världen i dag finns 425 miljoner människor som har diabetes, det är nästan var tionde människa i världen. Det är typ 2-diabetes som är den största gruppen, enligt Diabetesportalen.

Diabetes är en av de mest vanliga icke-smittsamma sjukdomarna i världen. . Enligt Diabetesförbundet beror detta på att den ekonomiska utvecklingen i världen har gjort att vi människor äter annorlunda och har andra levnadsvanor. Den ekonomiska utvecklingen har också fört med sig kulturella och sociala förändringar som gjort att sjukdomen blivit vanligare.

Det är färre personer som har typ 1-diabetes, men även denna diabetestyp ökar, såväl som i rika som i fattiga delar av världen.

Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2?

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet.

Det är viktigt att komma ihåg att typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar. Sedan finns det även graviditetsdiabetes. Deras gemensamma närmare är högt blodsocker.

Typ 1-diabetes

Diabetes typ 1 är en sjukdom som man har hela livet. Men det finns bra behandlingar man kan få för sjukdomen.

Orsak typ 1-diabetes

Insulin är ett hormon i kroppen som behövs för att våra celler ska kunna plocka upp socker från bordet. Orsaken till typ 1-diabetes är att kroppen har slutat att producera insulinet och då får man i sig för mycket socker i blodet.  

Den här typen av diabetes är vanligast att utveckla när man är barn eller i tonåren, enligt Vårdguiden.

Symtom diabetes
Foto: Shutterstock

Symtom diabetes typ 1

När man har obehandlad typ 1-diabetes finns flera symtom man kan ha. Symtomen kan utvecklas under flera månader. Men det kan ibland vara svårt att märka symtomen om de kommer långsamt. Dessutom kan typ 1-diabetes hos vuxna misstolkas för att vara typ 2-diabetes.

Man kan ha ett eller flera av nedanstående symtom vid diabetes typ 1, enligt Vårdguiden.

Tecken på typ 1-diabetes

Du behöver kissa ofta och mycket.
Du blir väldigt törstig.
Du känner dig ovanligt trött och kraftlös.
Du mår illa.
Du har ont i magen.
Du luktar aceton ur munnen.
Du ser suddigt och får synrubbningar.
Du minskar snabbt i vikt.

Behandling diabetes typ 1

Alla människor som har diabetes typ 1 behandlas med insulin, vilket gör att kroppens celler kan ta upp sockret i blodet och blodsockervärdet kan kontrolleras. Målet med behandlingen är att blodsockernivåerna under 70 procent av tiden ska hållas inom målområdet, det vill säga inom referensintervallet.

Vid sjukdom kommer får man stöd, råd och uppmuntran från ett diabetesteam. Men det är viktigt att veta att det största ansvaret för behandlingen måste du själv ta. Resultatet beror till stor del på hur du sköter din diabetes.

Allt om diabetes
Foto: Shutterstock

Blir man kvitt diabetes typ 1?

Det finns flera behandlingar man kan få för att leva bra, men diabetes typ 1 är en sjukdom som man har hela livet. Och ju längre tid inom målområdet, desto större chans att man slipper komplikationer och andra sjukdomar orsakade av diabetesen, skriver Doktorn.

När och var söker jag hjälp för diabetes typ 1?

Om du tror att du har typ 1-diabetes ska du omedelbart kontakta en vårdcentral eller en öppen jourmottagning och undersöka dig och göra ett test. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt.

Om du vill ha sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177, där kan du få hjälp att bedöma symtom eller få hjälp med var du kan söka vård.

Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och förekommer oftast i vuxen ålder. Man räknar med att bland de personer som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. 

Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg.

Behandling diabetes
Foto: Shutterstock

Orsak typ 2-diabetes

Man känner ännu inte till en exakt orsak till varför typ 2-diabetes uppstår, men den här typen av diabetes kan vara ärftlig.

När man har undersökt enäggstvillingar, som ju har exakt samma arvsanlag, har det visat sig att om den ena tvillingen får typ 2-diabetes löper den andra 90 procents risk att också bli sjuk. Får däremot en enäggstvilling typ 1-diabetes är risken att den andra insjuknar mellan 25 och 50 procent.

Diabetes typ 2 kan även vara kopplad till våra levnadsvanor. Övervikt och fetma är också en viktig orsak bakom typ 2-diabetes.

Symtom typ 2-diabetes

Symtomen vid typ 2-diabets kommer ofta långsamt så de kan vara svåra att märka. Symtomen kommer ofta ännu mer smygande än vid typ 1-diabetes.

Symtomen vid diabetes typ 2 kan också vara olika starka och ibland märker man ingenting alls, eftersom sjukdomen inte ger några symtom.

Man kan ha ett eller flera av nedanstående symtom vid diabetes typ 2, enligt Vårdguiden.

Tecken på typ 2-diabetes

Du blir trött och kraftlös.
Du blir mer törstig.
Du kissar oftare och större mängder.
Du får försämrad syn och ser dimmigt.
Du kan få klåda i underlivet

Behandling diabetes typ 2?

De som har anlag för att få diabetes typ 2 kan hålla sjukdomen stången så länge insulinbehovet inte är större än kroppens kapacitet att producera insulin. Men om behovet ökar, exempelvis vid viktuppgång, kan den kritiska gränsen passeras vilket kan göra att sjukdomen bryter ut.

Tecken diabetes
Foto: Shutterstock

Blir man kvitt diabetes typ 2?

En tredjedel av alla personer i Sverige som har diabetes typ 2 behandlar sjukdomen genom att lägga om sin kost och sina matvanor, för att gå ned i vikt, samt med vardagsmotion. När vi gå ned i vikt räcker kroppens egna insulinproduktion till igen och att vi rör på oss och får motion gör att kroppen förbättrar känsligheten för insulinet. Detta leder till att blodsockernivåerna blir mer normala, enligt Vårdguiden.

Ytterligare en tredjedel av de som har diabetes typ 2 måste även ta tabletter för att få ordning på blodsockret. Den sista tredjedelen behöver dagliga insulininjektioner, precis som de människor som har typ 1-diabetes.

När och var söker jag hjälp för diabetes typ 2?

Om du tror att du har typ 2-diabetes är det viktigt att du undersöker det och gör ett test. Kontakta en vårdcentral. Ring 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med att bedöma dina symtom.

För att en läkare sedan ska kunna ställa diagnosen diabetes typ 2 måste du lämna ett blodprov.  

Diabetes är en kronisk sjukdom som kan leda till många allvarliga komplikationer om det lämnas obehandlat. 

Enligt Diabetesförbundet kan som sagt så många som 150 000 personer i Sverige leva med diabetes – utan att veta om det. 

Därför är det viktigt att alla känner till varningssignalerna och symtomen på diabetes. Så dela gärna artikeln med dina nära och kära för att sprida denna viktiga information.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required