Kroppen varnar dig före en stroke – dolda tecken som alla bör känna till

En stroke kan komma oväntat från ingenstans och ge men för livet hos en person som till synes verkat helt frisk innan. Stroke, som är en form av hjärnblödning eller hjärninfarkt, ska alltid betraktas som ett akut tillstånd där man bör ringa 112, då det kan leda till förlamning och talsvårigheter bland annat.

Men långt innan en stroke ens slår till kan det vara så att kroppen faktiskt försöker varna dig.

Här är varningssignalerna som alla med oro bör känna till.

1: Huvudvärk

Vi kan alla drabbas av huvudvärk någon gång och det är oftast ingenting man behöver oroa sig för. Men om du plötsligt får kraftig huvudvärk utan orsak, och som du aldrig upplevt tidigare, kan det vara en god idé att uppsöka sjukhus.

Sprängande huvudvärk kan nämligen vara ett förstadie till stroke, enligt Vårdguiden

2: Stickningar och domningar

Om det sticker någonstans på kroppen, till exempel i foten, handen, eller ena ansiktshalvan, fokusera och känn efter om det sticker någon mer stans. Är det bara på en sida av kroppen brukar det kunna vara ett tecken på stroke, vardera hjärnhalva styr varsin sida av kroppen. Händer det fler än en gång på samma ställe, eller ännu värre, att du får en känsla av att något domnar bort helt, bör du uppsöka en läkare.

3: Störningar på synen

En plötslig synstörning på ena eller bägge ögonen kan vara ett tecken på att du är på väg att få en stroke.

Alla stroketyper kan leda till att man förlorar synen på ett öga.

4: Akut trötthet

Ett symptom som kan komma timmarna innan stroke är extrem trötthet. Den drabbade somnar hela tiden och kan i vissa fall bli helt medvetslös.

Även kramper kan förekomma i samband med alla former av hjärnblödningar.

5: Talsvårigheter

Det är vanligt att de som drabbas av stroke får problem med talförmågan, men detta kan börja märkas redan innan stroke:et slagit till. Om du märker att en anhörig börjar sluddra eller får svårt att formulera sig är det en tydlig varningsklocka.

6. Smärtor i ena axeln

Vissa känner svåra smärtor i samband med en stroke, men det är långt ifrån alla som gör det.

Många har vittnat om att om smärtor i just axeln vid slaganfall och att man svårt att ligga på sidan.

 

Källor: Hjärt- och lungfonden, stroke.se.

Det här är det inte alla som känner till. Dela gärna för att hjälpa fler att upptäcka varningssignalerna i tid.