Hovet avslöjar: Här är gästerna som kommer på prins Gabriels dop

Idag döps Carl Philips och Sofias son prins Gabriel i Drottningholms slottskyrka i Stockholm.

Under torsdagen avslöjades vilka som blir prinsens faddrar, här är alla fem som får det stora hedersuppdraget!

På fredagsmorgonen släppte Hovet gästlistan – kusinerna Leonore och Nicolas saknas dock.

– När det gäller officiella sammanhang är det dagsformen som avgör om barn är med eller inte, säger Margareta Thorgren, informationschef vid hovet, till Expressen.

Idag är det dags för ett kungligt dop. Det är lillprinsen Gabriel Carl Walther döpas i Drottningholms slottskyrka i Stockholm. Dopet sänds i SVT1 mellan 11:30-13:00 på fredagen.

Efter ceremonin ska kungafamiljen bjuda in till lunch och då kommer Gabriel enligt tradition bära Gustaf Adolfs gamla dopklänning.

Ännu en detalj är att öländskt dopvatten kommer användas, något som är vanligt inom kungafamiljen.

På fredagsmorgonen släppte Hovet gästlistan.

– Det är en gästlista som till stor del liknar den vid dopet för prins Alexander. Det är likvärdigt både till antalet gäster, men också vilka som är bjudna, säger informationschefen Margareta Thorgren.

Prinsessan Madeleines och Chris O’Neills barn, prinsessan Leonore och prins Nicolas, saknas på listan.

Det dock inte helt säkert om det dyker upp eller inte.

– När det gäller officiella sammanhang är det dagsformen som avgör om barn är med eller inte, säger Margareta Thorgren.

Här är hela gästlistan:

H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prinsessan Estelle

H.K.H. Prins Oscar

H.K.H. Prins Carl Philip

H.K.H. Prinsessan Sofia

H.K.H. Prins Alexander

H.K.H. Prinsessan Madeleine

Mr Christopher O’Neill

H.M. Konungens familj

Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler

Friherrinnan Christina Louise De Geer och Friherre Hans De Geer

Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle

Prinsessan Christina Fru Magnuson och Generalkonsul Tord Magnuson

Civilekonom Gustaf Magnuson och Fru Vicky Magnuson

Herr Oscar Magnuson och Fru Emma Magnuson

Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg

Fru Dagmar von Arbin

Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

Mr Ralf de Toledo Sommerlath and Mrs Charlotte de Toledo Sommerlath

Mr Thomas de Toledo Sommerlath and Miss Bettina Aussems

Herr Patrick Sommerlath och Fru Maline Sommerlath

Fröken Anaïs Sommerlath

Fröken Chloé Sommerlath

Mrs. Helena Sommerlath Sohns and Dr. Jan Sommerlath Sohns

H.K.H. Prinsessan Sofias familj

Herr Erik Hellqvist och Fru Marie Hellqvist

Fru Lina Frejd

Fröken Sara Hellqvist

Fru Britt Rotman

Herr Anders Rotman och Fru Laila Rönn Rotman

Fru Lena Rotman och Herr Peter Nygren

Herr Lars Hellqvist och Fru Irena Hellqvist

Tyskland

HRH Prince Leopold of Bavaria and HRH Princess Ursula of Bavaria

Riksdagen

Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordförande

Partiordförande Ulf Kristersson, (M)

Partiordförande Jan Björklund, (L)

Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen

Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven

Statsrådet Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister

Corps diplomatique

H.E. Mr. Milton René Soto Santiesteban, Ambassador of the Plurinational State of Bolivia, Bolivia

H.E. Ambassadör Ove Ullerup, Danmark

H.E. Ambassadör Christian Syse, Norge

H.E. Ambassadör Matti Anttonen, Finland

H.E. Ambassadör Estrid Brekkan, Island

Myndigheter

Överbefälhavaren General Micael Bydén

Kabinettskammarherren Hovrättspresident Fredrik Wersäll, Svea hovrätt

Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län

Landshövding Kenneth Johansson, Värmlands län

Trossamfund

Ärkebiskop emer. Anders Wejryd och Skolchef Kajsa Wejryd

Personliga vänner

Art Director Oscar Kylberg och Fröken Maria Nilsson

Herr Jan-Åke Hansson

Herr Jacob Högfeldt och Fru Therese Högfeldt

Herr Axel Bodén och Fru Estelle Bodén

Herr Henric Weijber och Fröken Eva Eke-Göransson

Herr Jesper Ericsson

Herr Mikael Skog och Fru Louise Chliffordson Skog

Fru Stina Andersson och VD Johan Andersson

Fröken Cajsa Larsson

Fröken Tiara Larsson

Herr William Värnild och Herr Thomas Göransson

Fru Madeleine Rahm Egnell och Herr Patrik Egnell

Fröken Frida Vesterberg

Fröken Carolina Pihl och Herr Gunnar Eliassen

Fröken Kristina Borgström och Herr Nick Elman

Herr Claes Kockum och Fru Sandrine Kockum

Mrs Lena Biörck Kaplan

Övriga

Överläkare Sophia Brismar Wendel

Barnmorska Anna Ståhl

Barnmorska Elisabeth Storch

Överläkare Annette Hein

Stylist Lotta Carlsen

Icke tjänstgörande hovstater

Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff

Guvernant Ulla-Gitta Kronberg

Fru Eva Andersson

Mentorn Friherrinnan Lena Ramel

Fru Åse Blomqvist

Hovintendent Jochen Fritz

E.o. Ceremonimästaren Brigadgeneral Jan E. Warren

Kleresistaten

Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman

Pastor Michael Bjerkhagen

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist

Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke

Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson

Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson

Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton

Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander

Ståthållaren Fil.dr Staffan Larsson

Överintendenten Jan Lindman

Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed

Informationschefen Margareta Thorgren

Hovmarskalken Lars-Erik Tindre

Hovmarskalken Karolin A. Johansson

Ceremonimästaren Odd Zschiedrich

Vice ceremonimästaren Friherre Otto von Platen

Slottsfogde Stefan Wirtén

Hovauditören Advokat Axel Calissendorff

Kabinettskammarherren Konserthuschef Stefan Forsberg

Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin

Hovsekreterare Fil.mag. Anita Söderlind

Hovintendent Åke Hovgard

Slottsmästaren Claes Carlsson

Kammartjänare Tony Carlzon

Taffeltäckare Helene Edström

Taffeltäckare Eva Ohlsson

Lokalvårdare Marita Stenebäck

Lokalvårdare Katja Arkkukangas

Lokalvårdare Keria Said

Kammarjungfrun Anne Tovar

Barnskötare Elisabeth Hallgren

Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg

Kammarherren Statsheraldiker Henrik Klackenberg

Kammarherren Teol.dr Per Ström

Kammarherren Museidirektör Johan Cederlund

Kammarherren Direktör Jan Bruzelius

Kammarherren AgrD Carl-Anders Helander

Kammarherren VD Mikael Brännvall

Kungl. Staberna

Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson

Adjutanten Överstelöjtnant Magnus Bratt

Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson

Adjutanten Örlogskapten Helena Sigurdsson

Foto:Kungahuset

Gilla och dela vidare om du ser fram emot prinsdopet!