2 av 3 svenskar vill totalförbjuda tiggeri

Ska det vara förbjudet att tigga i Sverige? Den frågan har varit en av de mest omdebatterade sedan senaste valet 2014. Idag är det inte olagligt att tigga på offentligt plats, men enligt majoriteten av svenskarna så borde det bli det. En opinionsundersökning* gjord av YouGov på uppdrag av Newsner visar nämligen att två av tre svenskar vill att tiggeri blir olagligt.

 

 

4 000, så många tigger på Sveriges gator i dagsläget skriver SVT. Det är tillåtet att tigga i Sverige så länge det inte sker på grund av människohandel eller annat tvång. Vilka fall som hör till dessa är dock svåra att bevisa, vilket har väckt stora och ständigt pågående debatter om tiggeri ska bli olagligt eller inte. Vissa tycker att det ska vara straffbart, medan andra menar att de som tigger är fattiga och i nöd och måste tigga för att överleva. Åsikterna hos politiker, polisen och stadsmissionen har gått isär.

2 av 3 svenskar vill förbjuda tiggeri

Men när svenska folket fick säga sitt var det inga tvivel om vad majoriteten tyckte. På frågan ”Tycker du eller tycker du inte att tiggeri borde förbjudas i Sverige?” svarade 65% att de tycker att det ska förbjudas. Av de resterande deltagarna röstade 12% ”ingen åsikt”, och endast 23% tyckte att tiggeri ska få vara tillåtet.

Yngre mer positiva till tiggeri

Mest överens om att tiggeri borde förbjudas var män och kvinnor i åldrarna 55-64. Av de som deltog i dessa åldrar tyckte 77% att tiggeri borde bli olagligt. Geografiskt sett syntes inga större skillnader mellan åsikterna, då de flesta var eniga om att förbjuda tiggeri.

Foto: Björn Lindgren/TT

Av de som röstade för att fortsätta låta tiggande vara tillåtet var de flesta under 45 år.

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 25-30 april 2018 har sammanlagt 1025 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. 

Håller du med svenskarna i undersökningen? Dela gärna för att skapa diskussion.