Chockerande skillnaden mellan en frisk lunga och hos en rökare

Många vet att rökning är skadligt, både för dig själv och dina nära och kära.

Ändå är det fortsatt många svenskar som röker, både vid festtillfällen och till vardags.

I dag röker omkring var tionde person i Sverige på daglig basis och rökning är numera ungefär lika vanligt bland män som bland kvinnor, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Detta är ett stort problem världen över och därför lade sjuksköterskan Amanda Eller upp en video, inifrån sitt sjukhus, för att visa hur skrämmande och skadligt det är att utsätta lungorna för tobaksrök.

Varning för starka bilder.

Sjuksköterskan Amanda Eller från North Carolina berättar att bilderna och videon visar skillnaden mellan lungorna hos en rökare, som rökt ett cigarettpaket om dagen i 20 år.

Detta jämförs med de friska, röda lungorna som visas uppblåsta, med hjälp av en andningsmaskin. Videon har delats mer än 5000 gånger.

Videon visar tydligt skillnaden mellan friska lungor (till höger) och en tung rökare (till vänster).

Samtidigt som man försöker blåsa upp de svarta lungorna säger en kvinna, som enligt Daily Mail tros vara Amanda Eller:

”Eftersom dessa lungor är drabbade av KOL och har utvecklat cancer är det elastiska i lungorna borta, de kommer att sträcka ut sig men åka tillbaka väldigt snabbt”, säger hon.

Minskad elasticitet tyder på att lungorna är styva och måste arbeta hårdare för att få tillräckligt med luft, vilket gör att personen blir mer andfådd.

När en PEP-ventil monterades på de sjuka lungorna förbättrades deras förmåga att blåsas upp något. En PEP-ventil hjälper till att rensa och öppna luftvägar hos patienter.

Dessa sjuka lungor jämfördes sedan med friska, röda organ som svällde till full kapacitet när de fylldes med luft.

Titta själv på videon nedan:

Tack vare mycket information och kampanjer har rökningen minskat i Sverige, men det är alltför många som fortfarande blundar för riskerna. 

Många lider och dör fortfarande i rökrelaterade sjukdomar, 12 000 svenskar avlider på grund av rökning varje år.

Dela gärna vidare detta för ytterligare öka kunskapen om hur skadligt dessa giftpinnar är.