Ny forskning slår fast: Barn lär sig bättre av riktiga böcker än från läsplattor och mobiler

Läsplattor och mobiler tar över allt mer av våra liv – det gäller även våra barn.

Dagens ungdomar och elever är den första generationen växer upp helt omgiven av teknik som smartphones och läsplattor.

Lärare, föräldrar och beslutsfattare får rätta in sig i ledet, allt fler elever kräver personliga datorer och läsplattor som de ska använda i undervisningen.

Stockholms stad gick ut stort 2012 och ville införa Ipad i undervisningen, tanken var att tusentals elever nu skulle lära sig att skriva på läsplattor.

Trenden är tydlig i västvärlden – en rad offentliga skolor omvandlar sina läroböcker till digitala versioner.

Men leder detta till bättre studieresultat? Nja, det verkar inte så.

Forskarna Patricia A. Alexander och Lauren M. Singer har fokuserat på skillnaderna mellan läsning av tryckta och digitala medier.

Nya digitala läroböcker är mer tillgängliga och bärbara idag, men det skulle vara fel att anta att studenter automatiskt lär sig mer av digital läsning, helt enkelt bara för att de föredrar detta.

Patricia A. Alexander och Lauren M. Singer, som granskat flera studier, visar en väsentlig motsats. Eleverna sa att de föredrog och fungerade bättre när de läste på skärmarna.

Men deras faktiska prestationer tenderade att bli sämre.

Granskning av forskning som gjorts sedan 1992 visade till exempel att studenterna förstod tryckt information bättre, i texter som var mer än en sida. Detta verkar vara relaterat till den störande effekten som scrollande har på förståelsen.

Flickr

”För att utforska dessa mönster ytterligare genomförde vi tre studier som undersökte universitetsstudenters förmåga att förstå information på papper och skärm”, skriver Patricia A. Alexander och Lauren M. Singer i Business Insider.

Lär sig mer från böcker

Studenter fick betygsätta vissa saker efter att ha läst två avsnitt, ett på nätet och en i tryck. Eleverna skulle beskriva huvudtanken i texterna, lista viktiga punkter som ingick i texten skriva ned något annat relevant innehåll, om de om på detta.

Flickr

I studierna skilde sig texterna i längd och forskarna tittade på olika saker (t.ex. läsningstid). Ändå framkom några viktiga fynd som kastar nytt ljus på skillnaderna mellan läsning av tryckt och digitalt innehåll:

  • Studenter föredrog att läsa digitalt.
  • Läsningen gick betydligt snabbare på nätet än i tryck.
  • Studenter bedömde sin förståelse som bättre online än i tryck.
  • Paradoxalt nog var den övergripande förståelse bättre för tryckt, kontra digital läsning.
  • Mediet spelade ingen roll för allmänna frågor (som att förstå textens huvudidé).
  • Men när det gäller specifika frågor var förståelsen betydligt bättre när deltagarna läste tryckta texter.
Flickr

Vad tror du om de här nya resultaten? Visst känns det som man lär sig mer av böcker? 

Dela gärna vidare denna nyhet om du också gillar att läsa böcker!