Här är skolan som totalförbjuder mobiltelefoner – även på rasterna: ”De har börjat umgås mer med varandra”

2018 var året då flera skolor i Sverige beslutade att ett förbud mot mobiltelefoner skulle införas på lektionerna, för att öka elevernas koncentration.

På Backluraskolan i Hässelby har man tagit ett steg längre, genom att låsa in elevernas mobiltelefoner hela dagen, även under rasterna.

– Det blir inte samma stress. Det är i nuet mer, säger skolans rektor Marita Hansson till SVT.

Eleverna på Backluraskolan i Hässelby startar sin skoldag genom att överlämna sina mobiltelefoner, som sedan får låsas in i ett kassaskåp tills skoldagen är slut.

Mobilförbud gör att eleverna umgås mer med varandra

Inte ens på rasterna får de ta fram telefonerna, vilket är ett striktare förbud än många andra skolor i Sverige har. Men det är något som haft positiv effekt på eleverna menar skolans rektor.

– Den största anledningen var för att de inte skulle störa på lektioner och för att man inte skulle hålla på och skriva dumma saker till varandra. Sen såg vi en stor vinst av att eleverna inte hade mobiler: De lekte med varann. Nu är det den största anledningen. Eleverna leker och umgås mer på raster, säger skolans rektor Marita Hansson till SVT.

Foto: Shutterstock

”Är mer i nuet”

Förutom att barnen umgås mer istället för att titta ner i telefonerna, så upplever skolans personal att eleverna är mindre stressade.

– Det blir inte samma stress. Det är i nuet mer, säger rektor Marita Hansson till SVT.

Skolan i Hässelby är inte den enda som sett positiva effekter av att förbjuda mobiltelefoner på skoltid. På högstadiet på Rödsleskolan i Oskarshamn har man haft totalförbud mot mobiltelefoner under skoltid sedan mars 2016.

Eleverna lämnar in sina mobiler på morgonen och får tillbaka dem på eftermiddagen.

Dela om du tycker att fler skolor borde inspireras av detta förbud.