TV4 får hård kritik – efter utredningen av Timell: ”Det är tungt”

TV4 valde att göra en extern utredning av vad som hänt i samband med programledaren Martin Timell i ljuset av #metoo.

”Äntligen hemma”-profilen fick lämna sitt uppdrag efter uppgifter om trakasserier.

Nu är utredningen, som är utförd av en advokatbyrå, klar. Tv-kanalen får allvarlig kritik för hanteringen kring programledaren – som borde fått lämna tidigare, menar utredarna på advokatbyrån. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Utredningen kritiserar TV4 efter uppgifterna om kränkande särbehandling och trakasserier på och kring redaktionen på Äntligen hemma.

– Det var tungt att bläddra igenom de här sidorna och läsa det här om vårt företag, säger TV4-vd:n Casten Almqvist i en intervju med egna kanalen där han också berättar att han har fortsatt förtroende för cheferna på kanalen.

TV4 skriver så här om vad utredarna kommit fram till – och vad som presenterats för styrelsen och medarbetarna:

”Utredningen konstaterar att det förekommit allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön på Äntligen hemma-produktionen. TV4 och Meter får kritik för sin underlåtenhet att agera och vidta åtgärder för att säkra en trygg arbetsmiljö, och för hur man hanterat uppgifter om sexuella trakasserier. Utredningen anser också att TV4 genom att inte agera försvårat för Meter att fullfölja sitt arbetsgivaransvar, och att TV4 borde ha avslutat samarbetet med programprofilen tidigare än vad som skett. Utredningen ger också en rad förslag på åtgärder som bör vidtas för framtiden”

TV4-vd:n Casten Almqvist kommenterar utredningen så här i ett pressmeddelande:

– Det har varit viktigt för oss att få en oberoende och extern bedömning av vad vi gjort fel, och hur vi minimerar risken för att det upprepas. Nu går vi in i en ny fas som handlar om att bli bättre på att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar och trakasserier, både hos oss själva och i branschen.

– Vi är tveklöst ett bättre företag i dag än vi var för en månad sedan, och det är tack vare våra medarbetares starka engagemang för de här frågorna. Parallellt med utredningen har vi under de senaste veckorna genomfört en extra medarbetarundersökning, haft löpande personalmöten och föreläsningar om diskriminering, haft både interna diskussioner och inlett dialog med både produktionsbolag och med branschen i stort. Allt det har lett oss fram till en väldigt konkret handlingsplan – vår Nollmission.

I den så kallade ”Nollmissionen” ska företaget nu förebygga och motverka trakasserier, mobbning och kränkningar i en handlingsplan om tio punkter.

Texten uppdateras.