Lyfte elev ur soffa – nu kan läraren dömas till 10 000 kronor i skadestånd

Flera lärare försökte flytta på de stökiga eleverna, som flyttat en soffa så att den blockerade vägen för övriga elever.

Eleverna, som låg och satt i soffan, vägrade att flytta på sig – trots flera försök av personal att tala dem till rätta.

Det var då som en läraren ingrep och lyfte en elev ur soffan, genom ett omfamnande tag om elevens överkropp.

Nu anser barn- och elevombudsmannen att läraren har utsatt den aktuella eleven för kränkande behandling och har ett skadeståndsanspråk på 10 000 kronor, skriver Skövde Nyheter.

Barn- och skolnämnden i Lidköping har dock valt att beslutat bestrida skadeståndsanspråket på från barn- och elevombudsmannen i Lidköpings kommun.

”Det är förstås mycket tråkigt att eleven upplever sig ha blivit kränkt men nämnden står bakom lärarens agerande och anser inte att eleven blivit utsatt för en kränkande behandling. Läraren har använt minsta möjliga fysiska ingrepp för att lösa en situation som inte gick att komma till rätta med genom tillsägelser, utan krävde en fysisk handling”, säger Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden i ett pressmeddelande.

Vägrade flytta på sig

Händelsen utspelade sig i den berörda skolans rasthall. Flera elever hade flyttat en soffa så att den blockerade vägen för övriga elever.

Eleverna satt och låg i soffan, två av dem vägrade flytta på sig trots att personal sade till.

Till slut fick en lärare nog och lyfte upp en av eleverna från soffan, för att flytta bort personen.

Barn- och skolnämnden menar att läraren bara gjorde sitt jobb.

Pressbild

”I lagstiftning och rättspraxis framgår det att lärare har ett visst utrymme att ingripa fysiskt mot elever inom ramen för sitt tillsynsansvar. Vilken typ av ingrepp det kan handla om och i vilka situationer har dock inte prövats rättsligt i mer än ett par fall, och det gör rättsläget otydligt. I det aktuella fallet har elevens agerande också inneburit en kränkning av övriga elevers rätt till trygghet och studiero genom att de inte hade möjlighet att passera. Bedömningen är att det här ärendet är värt att få prövat rättsligt”, säger Maria Westh, kommunjurist, enligt Skövde Nyheter.

Kan gå till domstol

Nu ligger bollen hos barn- och elevombudsmannen, som kan väcka talan i domstol för att få frågan prövad.

”Vi hoppas att en domstolsprövning kan bidra till att skapa klarhet för lärarkåren i vilka ingripanden som är tillåtna. Det är viktigt för både lärare, elever och vårdnadshavare att alla vet och känner trygghet i att lärare får och kan ingripa i situationer som denna, där muntliga tillsägelser inte ger någon effekt, säger Gunilla Kindberg, barn- och skolchef.

Anser du att läraren gjorde rätt? Hur långt ska en lärare få gå för att upprätthålla ordning och studiero i skolan? 

Dela gärna med dig av din åsikt i kommentarerna och gilla och dela gärna denna artikel på Facebook!