Nato Sverige: Vad händer om Sverige blir medlem i Nato?

Vad gör Nato? 

NATO är en förkortning av North Atlantic Treaty Organization. Det är en militär allians som består av stater i Nordamerika och Europa. Natos syfte är att skydda sina medlemmar. Nato arbetar därför för att säkerställa fred i medlemsstaterna. Medlemmarna är förbundna att stötta varandra militärt vid anfall från någon utomstående part. 

NATO bildades som en politisk sammanslutning 1949. Då gällde sammanslutningen Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien, samt de nordamerikanska staterna USA och Kanada. 

Organisationen Nato bildades två år senare för att praktiskt organisera Atlantpaktens beslut om ett kollektivt försvar

Efter Sovjetunionens fall ville fler länder in i Nato för att få militärt skydd

Hur fungerar Nato?

Varje medlemsland i NATO har en delegation vid det politiska högkvarteret i Bryssel. Delegationen leds av en ambassadör som representerar landets regering. NATO-rådet är det högsta politiska beslutande organet inom organisationen. 

Foto: Shutterstock
Svensk flagga. Foto: Shutterstock

Har NATO arméer? 

De militära styrkor som respektive medlemsland i NATO besitter och har tillgång till utgör den allians som får bilda arméer om något land behöver militärt försvar. 

Nato länder

Vilka länder är medlemmar i Nato?

 • Albanien
 • Amerikas förenta stater
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Danmark
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Island
 • Italien
 • Kanada
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Montenegro
 • Nederländerna
 • Nordmakedonien
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern

Sveriges relation till Nato

Sverige är inte med i NATO, men däremot en samarbetspartner. 1994 gick Sverige med i Partnerskap för fred (PfP) och sedan 2014 är landet en av Natos Enhanced Opportunities Partners

Sverige har aldrig varit medlem i Natos försvarsallians tidigare, men har beslutat att ansöka om inträde 2022. Detta med anledning av Ryssland invasion av Ukraina. 

Vad händer om Sverige går med i Nato?

Ett medlemskap i Natos militära allians innebär skydd av de andra medlemsländerna om landet attackeras eller invaderas. Det innebär också en skyldighet att skydda sina allierade medlemsländer.

Enligt experter ska Sveriges intresse för att ansluta sig till NATO efter 73 år bero på flera saker. Bland annat hotet från Ryssland, förlusten av den närmaste försvarspartnern, samt den inrikespolitiska situationen, det rapporterar Dagens Nyheter.  

Sverige säger Ja till Nato

Den 16 maj 2022 rapporterade Aftonbladet att Socialdemokraterna beslutat med stor majoritet om ett ja till medlemskap i Nato

Socialdemokraternas hemsida skriver partiet följande: 

“Partnerskapet med Nato är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Det visar att Sverige tar ansvar för säkerheten i närområdet samtidigt som det ökar Försvarsmaktens förmåga och möjligheter att samverka med andra. Sveriges partnerskap med Nato bidrar till ökad säkerhet i vårt närområde”. 

Riksdagsdebatt om ett svenskt medlemsskap i Nato. Foto: TT
Statsminister Magdalena Andersson (S) och Vänsterparterpartiets partiledare Nooshi Dagostar under riksdagsdebatten om ett svenskt NATO medlemsskap.
Foto: Henrik Montgomery / TT kod

Medlemskap i Nato

Vad krävs för att bli medlem i Nato?

För att en stat ska kunna bli medlem i Nato måste staten i fråga uppfylla några krav. Dels måste staten vara en europeisk demokrati, och en rättsstat där militären står under kontroll av demokrati.

Staten måste också dela Natos mål och värderingar, och de måste göra vad de kan för att bidra med säkerhet åt andra medlemsländer.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required