Odlad lax eller vild lax: Här är skillnaderna du borde ha koll på

Vad du borde veta innan du köper odlad lax nästa gång

Sedan barnsben har man fått lära sig att fisk är något av det nyttigaste du kan äta.

Men hur väl stämmer det där egentligen?

När det gäller dagens odlade lax finns det anledning att vara orolig, enligt experter.

Tester av norskodlad lax visar att den ”nyttiga fisken” innehåller det förbjudna bekämpningsmedlet etoxikin – i många fall långt över gränsvärdet för kött.

Är odlad lax bra?

Det är inte lätt att hitta något annat än norsk odlad lax i butikerna. Men enligt Livsmedelsverket kan både barn och vuxna kan äta odlad lax, flera gånger i veckan. Eftersom olika fiskarter innehåller lite olika nivåer av både hälsosamma näringsämnen och miljögifter är det dock bra att variera sig.

Livsmedelsverket gör regelbundna tester och analyser och en genomgång från 2014 visade att halterna av miljögifter, bekämpningsmedel och läkemedelsrester var låga i odlad lax.

Kritiken mot odlad lax

Faktum är att odlad lax inte är problemfri som människoföda. Mycket av kritiken handlar om bekämpningsmedel, övergödning och odlade laxar som rymmer och därmed hotar vildlaxens genom att sprida sjukdomar.

En annan baksida som lyfts fram handlar om fodret som laxen äter, eftersom det ibland tillverkas av vildfångad fisk från utfiskade hav.

Miljöaspekten är också viktig att vara medveten om: avföring och övergivet foder sjunker till botten och bidrar till övergödning av de norska fjordarna, skriver ETC.

Skillnaden på odlad lax och vild lax

Vildfångad fisk lever fritt i sin naturliga miljö och den kan äta det den är skapt för att äta och simma på det sätt den är tänkt att simma. Det gör vildlaxen till en näringsrik fisk.

Därför anser de flesta att vildfångad lax är det bästa alternativet att äta. Men det finns vissa problem:

  • Vild lax är svårare att få tag på.
  • Vattnet som fisken levt i spelar stor roll (Vildfångad svensk lax innehåller höga halter miljögift, dioxin och PCB)
  • Den vilda laxen är i dagsläget starkt hotad.
Flickr

Innehåller odlad lax gifter?

I en uppmärksammad analys som Testfakta lät göra 2017, framkom en rad oroande uppgifter. Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter.

Undersökningen visade att alla de 12 olika laxprodukter som testats innehöll det potentiellt hälsofarliga ämnet etoxikin. I över hälften av fallen överskreds gränsvärdet för kött flera gånger.

Etoxikin är förbjudet som bekämpningsmedel i jordbruket sedan 2011. Men i fiskfoder är det fritt fram, där medlet behövs för att konservera fisken när den transporteras långa sträckor.

Etoxikin togs fram på 1920-talet av däckindustrin, men studier har visat hur etoxikin kan ha genotoxiska och kromosomskadliga effekter. Därför går inte heller att utesluta att ämnet är cancerframkallande, enligt forskarna.

Facebook

”Mycket märkligt”

Edmund Maser, professor vid institutet för toxikologi och farmakologi på universitetet i Kiel, menar att även tidigare studier av norskodlad laxfilé visat oroväckande resultat:

Laxen innehöll då etoxikinhalter som överskrider gränsvärdet för kött – med hela 20 gånger.

”Med så höga halter kan ett barn på 20 kilo inte äta mer än cirka 100 gram lax per dag innan man överstigit det acceptabla dagliga intaget av etoxikin. Och då ska man betänka att etoxikin kan finnas i mycket annan kost också”, säger han.

Etoxikin är tydligt reglerat i grönsaker och kött, men också i exotiska livsmedel som krokodilkött, grodlår och sniglar. För fisk dock inget gräns fisk finns inget gränsvärde.

”Mycket märkligt”, säger Edmund Maser.

Livsmedelsverket undersöker saken

Norges sjömatråd anser dock att det inte finns någon anledning till att sluta äta lax.

Testet ger intrycket av att lax innehåller för stora mängder etoxikin, menar Norges sjömatråd.

”Tyvärr bidrar det till att skapa onödig oro bland konsumenter”, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norges sjömatråd.

På Livsmedelsverket är man också medveten om gifterna i odlade laxen.

Man har diskuterat detta med kollegorna i Norge och en utfasning av etoxikin som tillsats i fiskfoder planeras till 2020, om man hittar ett bra alternativ som minskar risken för antändning under transport, säger Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket.

Nu när la blivit vardagsmat för många, tänk efter en extra gång på vilken fisk du väljer i fiskdisken! 

Känns det knepigt att hålla ordning? Välj fisk märkt med Krav eller MSC så vet du att du får schysst fisk. 

Dela gärna vidare denna information, jag vet att mina vänner skulle uppskatta att risker med att äta lax!