Vårdboendet låter äldre ha sina husdjur där – så att de alltid kan finnas vid deras sida

Husdjur är otroliga sällskap, särskilt för äldre, då ensamheten lätt blir mer påtaglig när man blir gammal.

En svår sak att acceptera för äldre som tvingas flytta in på vårdboenden eller sjukhus är att de måste lämna sina husdjur bakom sig. Därför har en organisation i USA satt upp ett vårdprogram där äldre får ha med sig sina husdjur, så att de kan fokusera på att bli friska istället för att sakna och bekymra sig över sina djur.

”Husdjur är en fantastisk medicin för att hantera ångest”

Pet Peace of Mind garanterar att de äldres husdjur tas om hand och har det bra medan deras husse eller matte vårdas.

”Jag känner till många patienter som har sagt att deras husdjur är deras livsglädje. Husdjur är en fantastisk medicin för att hantera den ångest som kommer från att hantera ett allvarligt medicinskt tillstånd, ” sa Dianne McGill, högsta chef för Pet Peace of Mind.

”För många patienter är det en av de viktigaste delarna i livets slutsked. Att hålla sina husdjur nära dem under livets slut och hitta hem för sina älskade husdjur efter att de gått bort.”, säger Dianne McGill.

Goda resultat

En del av vårdprogrammet är att husdjuren får vara nära de som är sjuka, så att de kan känna sig lugna och trygga.

Dianne berättar att de kunnat se goda resultat på de som vårdats, vilket hon tror beror på just husdjurens närvaro, och vetskapen om att de blir väl omhändertagna.

Att ta hand om djuren är att ta bort ett ångestmoment för de äldre.

Vilken underbar idé. Fler borde anamma det här för de äldre och sjukas skull. Dela om du håller med.