Forskarna: Barn ärver sin intelligens från mamman, inte pappan

Män har ofta porträtterats som rationella, förnuftiga och logiskt tänkande genom historien.

Men nyare studier menar att  ”intelligensgenerna” bara ärvs från mamman – och inte från båda föräldrarna som man tidigare trott.

 

En ny studie har visat att vår intelligens kommer från den kvinnliga X-kromosomen. Att intelligens har ett ärftligt inslag är känt sedan tidigare, däremot har man alltid trott att genen ärvs från båda föräldrarna.

Psychology Spot beskrivs hur flera studier kommer fram till samma sak: barn ärver intelligensen från sin mamma, eftersom intelligensgenen lokaliseras i X-kromosomen.

”Intressant nog fungerar några av de berörda generna bara om de kommer från mamman. Om samma gen har ärvts från pappan blir den inaktiverad. Uppenbarligen fungerar andra gener åt andra hållet, att de bara aktiveras om de ärvs från pappan”, skriver man i studien.

Shaw Air Force Base

Enligt forskarna fungerar gener på olika sätt, beroende var de kommer från. En del aktiveras bara om de kommer från ett visst kön. Så även om du har en väldigt smart pappa lär han inte ha något att göra med hur smart barnet är – eftersom faderns intelligensgener deaktiverats av din mors kromosomer.

Gener och arv är annars viktiga komponenter när det kommer till intelligens, men de är inte helt avgörande. Forskarna poängterar att 40-60 procent av intelligensen är ärftlig.

Resterande del avgörs av miljön som barnet växer upp i, i vilken utsträckning hjärnan stimuleras och av barnets personliga karaktär.

Gilla och dela denna nyhet på Facebook om du också tycker detta är sant! 

 

Läs mer om...