Forskare slår fast: Vänsterhänta är bäst

Är du en av de få som helst använder din vänsterhand när du ska skriva? Då kan du vara ett riktigt geni.

Nu har det nämligen kommit forskning som visar att vänsterhänta är bättre än högerhänta. Åtminstone när det gäller en del saker, som att lösa matematikproblem, skriver Expressen.

Har bättre kognitiv förmåga

Vänsterhänta har ofta debatterats, bland annat har vissa hävdat att de som är vänsterhänta dör i förtid samt att det finns en koppling mellan vänsterhänta och kriminalitet. Men det finns också de som hävdar att vänsterhänta är smartare än högerhänta.

Forskare har kunnat se att vänsterhäntas högra hjärnhalva är större än hos befolkningen i genomsnitt.

Hjärna
Pixabay

Det gör också att deras kognitiva förmåga och rumsuppfattning är bättre än hos högerhänta. Deras hjärnbalk är även den större. En större hjärnbalk innebär att man processa information snabbare eftersom att kopplingen mellan hjärnhalvorna är snabbare och bättre.

Nu har forskare efter att ha granskat flera olika studier om vänsterhänta och matematik kommit fram till att vänsterhänta är bättre än högerhänta på matte.

Det var IFL Science som granskade studierna som gjordes med 2300 studenter.

Deltagarna fick lösa olika mattekluringar av varierande svårighetsgrad. De fick sedan också svara på vilken hand de oftast använde när de utförde olika sysslor.

Efter att testerna slutförts var det tydligt att de vänsterhänta klarade de svåra problemen mycket bättre än de som var högerhänta. Vid lättare mattetal var det inte större skillnad mellan grupperna. Men de som svarat att de aldrig använde vänster hand till någon syssla var de som klarade sig absolut sämst.

Detta betyder dock inte att vänsterhänta skulle vara mer intelligenta än högerhänta.

Vänsterhänt

Dela artikeln med dina vänsterhänta vänner så att de också får ta del av den glädjande informationen!