Lär dig symptomen: Så vet du om du lider av högt blodtryck

De allra flesta svenska kommer någon gång under livet att drabbas av ett okontrollerat högt blodtryck.

Problemet med ett för högt blodtryck är att det oftast inte märks alls, men det kan leda till dödliga sjukdomar.

Att mäta sitt blodtryck och känna till de svårtydda symptomen är därför bokstavligen livsviktigt.

Jag hoppas att vi därför kan hjälpas åt att dela vidare denna artikel bland alla vi känner, så att så många som möjligt får chansen att upptäcka varningssignalerna i tid.

Varför får man högt blodtryck?

Till att börja med; Högt blodtryck är välfärdssjukdom.

Vem som får högt blodtryck är svårt att säga, men övervikt, stress, fel matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion är bidragande orsaker. För lite fysisk aktivitet är ytterligare exempel på varför du får högt blodtryck.

Är högt blodtryck ärftligt? Ja, sådana faktorer spelar också roll. Ärftlighet för högt blodtryck, åderförkalkning och diabetes bidrar till blodtrycksreglering och det är många faktorer som ska stämma för att blodtrycket inte ska stiga för mycket.

Vad händer i kroppen?

När blodtrycket är för högt behöver hjärtat jobba hårdare, eftersom de små kärlen inuti och till och från hjärtat försämras på samma sätt som i kroppens övriga kärl.

Hjärtmuskeln blir då förtjockad och stel och får svårt att slappna av. Hela kroppen påverkas vid högt blodtryck, eftersom alla funktioner försöker anpassa sig efter det, ungefär som när kroppen försvarar sig mot en infektion eller sjukdom.

Symptom på högt blodtryck

Det är också väldigt viktigt att VÅRDEN lyssnar på patienten. Ibland gör personalen inte det, man får gå hem med svansen mellan benen och fortsätta må dåligt. Men här är några symptom du bör vara extra vaksam på!

1. Näsblod

Näsblod i sig är oftast inget farligt, vissa får det oftare än andra.

Tänk på att näsan innehåller många små blodkärl som blöder lätt och oftast uppkommer näsblod på grund av mindre irritationer eller förkylningar.

Men ibland kan näsblod även indikera blödningsrubbningar eller kraftigt högt blodtryck (större än ett systoliskt tryck på 180 eller ett diastoliskt tryck på 110), enligt American Heart Association.

Om ditt blodtryck är ovanligt högt och du har huvudvärk och näsblod, vänta fem minuter och se hur det känns. Om problemen kvarstår, ring 112.

2. Kronisk trötthet

Du kan få flera lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, skriver Vårdguiden.

Känner du dig ofta oförklarligt trött och orkeslös bör du uppsöka en läkare, det kan vara ett symptom vid högt blodtryck.

3. Huvudvärk

Personer med högt blodtryck får ofta huvudvärk. Det har både beskrivits som lättare värk, som inte kan förklaras av andra orsaker, men även intensiv huvudvärk som kommer plötsligt.

Huvudvärk är oftast inte farligt, men om du får det regelbundet och inte hittar några andra orsaker kan det bero på högt blodtryck.

4. Lägger på dig extrakilon

Fetma leder till högre halter av stresshormoner vilket i sin tur leder till högre blodtryck.

En person som lägger på sig extrakilon är ofta mindre fysiskt aktiv, vilket också kan orsaka högre blodtryck. Fetma ökar dessutom risken för diabetes, vilket i sin tur gör att kärlen blir stela och mer åderförkalkade, något som också påverkar blodtrycket.

5. Andnöd

Extrem trötthet, andnöd och svår huvudvärk kan alla vara tecken på högt blodtryck.

Men just andnöd och högt blodtryck är ett livshotande tillstånd som är ovanligt.

6. Kraftiga snarkningar

Flera studier visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck och sömnapné. Sömnapné kännetecknas av kraftiga snarkningar.

Om du känner dig trött på dagen och får höra av andra eller din partner att du snarkar, är det extra viktigt att kontrollera sitt blodtryck. Dålig sömnkvalitet kan orsaka ett högt blodtryck, enligt riksförbundet HjärtLung.

7. Blödningar i ögat

Wikipedia

Kärlskador i näthinnan vanligare hos personer med diabetes eller högt blodtryck.

En blodpropp i ögats kärl kan vara ett allvarligt varningstecken om att blodtrycket är för högt. Detta syns bland annat som svullnad och sjuklig nybildning av blodkärl, enligt Carin Gustavsson specialistläkare vid ögonkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

8. Yrsel

Yrsel och svimningskänslor kan vara ett tecken på högt blodtryck.

Om du plötsligt känner dig yr efter att du rest dig, vid hög ansträngning eller om du har ätit dåligt är det förmodligen inget farligt.

Om yrseln kommer oväntat och utan förklaring bör du uppsöka en läkare för att utesluta sjukdom.

 

9. Tinnitus

Flickr

Tinnitus kan upplevas som pulserande, konstant eller oregelbundet. Det kan låta som en ren ton, eller ett surr, som morsekod eller syrsor.

Enligt Christopher Cederroth, forskarassistent vid Karolinska Institutet med lång bakgrund inom tinnitusforskning, kan tinnitus också vara orsakat av högt blodtryck.

 

Rätt kost mot högt blodtryck

Än så länge finns inga övertygande bevis för att en viss diet eller speciell mat sänker blodtrycket. Men mycket talar för att ett ökat intag av frukt och grönsaker kan bidra till det.

Den samlade kunskapen visar att vi behöver äta mer av grönsaker, frukt, bär, färska kryddor, fisk, skaldjur och nyttiga fetter.

Det är dessutom inte bara för att sänka blodtrycket, utan även för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar som cancer, diabetes typ 2 och depression!

Tänk på att var tredje vuxen svensk lider av högt blodtryck idag, vi känner garanterat någon som är drabbad – kanske utan att veta om det. 

Hjälp gärna till att dela denna information vidare, tryck på DELA-knappen och dra dit strå till stacken för ett friskare liv!